De ongeveer 37.500 leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) krijgen voortaan ook een diploma. Deze kinderen kunnen door een chronische ziekte, handicap of stoornis niet terecht op reguliere middelbare scholen en doen daarom geen centraal eindexamen.

Momenteel gaan deze leerlingen nog zonder diploma van school, in plaats daarvan krijgen ze deelcertificaten. Een deel van deze leerlingen lukt het met extra hulp en begeleiding om een regulier diploma te behalen, maar dat geldt lang niet voor iedereen. Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, wil deze groep leerlingen met de wijziging meer erkenning geven voor hun geleverde prestaties.

Eerste diploma's in schooljaar 2021-2022 uitgereikt

Omdat er nog wel sprake is van het moeten doorlopen van een wetswijzigingstraject, is de verwachting dat de eerste leerlingen uit het vso hun diploma pas in het schooljaar 2021-2022 uitgereikt krijgen. Is de wetswijziging eenmaal een feit, dan is er in Nederland geen groep leerlingen meer die zonder diploma het voortgezet onderwijs verlaat. Sinds dit jaar krijgen ook leerlingen in het praktijkonderwijs, de schoolsoort voor leerlingen die het vmbo niet aankunnen, een diploma uitgereikt na het afronden van hun opleiding.

Bron: ANP