Vaak wordt gedacht dat eetproblemen vooral bij jonge vrouwen voorkomen. Uit Brits onderzoek blijkt echter dat 3 procent van de vrouwen in de leeftijd van veertig tot zestig jaar, het afgelopen jaar ook weleens te maken heeft gehad met een eetstoornis.

Het University College London ondervroeg voor het onderzoek meer dan vijfduizend vrouwen tussen de veertig en zestig jaar. Uit de antwoorden bleek dat 15 procent van hen ooit een eetstoornis had gehad. 3 procent van de deelnemende vrouwen was het afgelopen jaar getroffen door de ziekte.

Onderzoeker Nadia Micali vertelt: 'Onze studie laat zien dat eetstoornissen niet alleen voorkomen in de vroegere levensjaren. Zowel chronische als nieuwe eetstoornissen komen voor op middelbare leeftijd.'

Seksueel misbruik

Een eetstoornis kan volgens de studie door verschillende factoren ontstaan. De kans op anorexia of boulimia neemt bijvoorbeeld met 4 tot 10 procent toe als een vrouw haar jeugd als ongelukkig heeft ervaren. Seksueel misbruik op jonge leeftijd werd tijdens het onderzoek in verband gebracht met alle soorten eetstoornissen.

Naast factoren die de kans op een eetstoornis vergroten, laat de studie ook zien dat een goede relatie met de moeder, de kans op boulimia met 20 procent verkleint.

Hulp

Er moet volgens de onderzoekers beter gekeken worden naar hoe deze groep vrouwen geholpen kan worden. 'Veel van de vrouwen die meededen aan de studie vertelden ons dat het de eerste keer was dat ze over hun problemen met eten praatten. We moeten achterhalen waarom deze vrouwen niet eerder hulp zochten.'

Bron: NU.nl