Het Oogfonds onderzoekt hoe jongeren te bewegen zijn om een veiligheidsbril op te zetten bij het afsteken van vuurwerk. Het onderzoek wordt gehouden onder 1300 leerlingen van een middelbare school in Rotterdam. Zij krijgen allen een gratis vuurwerkbril van het Oogfonds.

Bij de jaarwisseling melden zich jaarlijks gemiddeld 200 mensen met oogletsel op de Eerste Hulp. Bij zwaar letsel is het behandeltraject pijnlijk en langdurig. Volgens Sophie van der Haagen, die vanuit de Avans Hogeschool meewerkt aan het onderzoek, zijn tieners het vaakst slachtoffer van vuurwerkletsel. 'Ruim 24% van de vuurwerkslachtoffers is pas tussen de tien en negentien jaar oud. Ruim 70% van de doelgroep geeft aan geen vuurwerkbril te dragen tijdens de jaarwisseling.'

Gebruik vuurwerkbril stimuleren

De leerlingen worden voor en na de jaarwisseling ondervraagd. Het Oogfonds wil erachter komen in hoeverre ze de jongeren tussen de twaalf en achttien jaar kunnen stimuleren om oogbescherming te dragen.

Schokkende cijfers

Edith Mulder, directeur van het Oogfonds, spreekt van schokkende cijfers. 'De laatste negen jaar zagen oogartsen meer dan tweeduizend mensen met oogletsel door vuurwerk. Negenhonderd ogen liepen blijvende schade op. Ruim honderdvijftig ogen werden blind en negenenzestig ogen raakten dusdanig beschadigd dat ze operatief verwijderd moesten worden.'

Vuurwerkbrillen

De 'onbreekbare' vuurwerkbril is van hard kunststof en sluit goed aan op het gezicht, aldus het Oogfonds. De brillen zijn voor een klein bedrag te koop bij opticiens, vuurwerkverkooppunten en ziekenhuizen.

Bron: Oogfonds