De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) krijgt veel vragen over de mogelijkheid van euthanasie bij dementie. De vereniging roept de overheid, artsen en belangenorganisaties op om gezamenlijk duidelijkheid te verschaffen. 'Er heerst onnodig veel onrust over dit onderwerp', laat NVVE-directeur Agnes Wolbert weten.

Aanleiding voor de onrust is onder meer een recent onderzoek waaruit zou blijken dat een wilsverklaring kan verouderen. Daarnaast heeft een uitspraak van de tuchtrechter volgens NVVE veel vragen opgeroepen over hoe mensen precies moeten formuleren dat zij bij gevorderde dementie hun leven willen laten beëindigen.

Wilsverklaring voor wens over levenseinde

De NVVE heeft een wilsverklaring opgesteld die is afgestemd met artsen, die een schakelpunt zijn in deze discussie. 'In een wilsverklaring leggen mensen hun wensen over hun levenseinde vast,' schrijft de vereniging. 'Er kan bijvoorbeeld in worden opgenomen of je bij ondraaglijk lijden voor euthanasie in aanmerking wil komen, of welke medische behandelingen je in bepaalde situaties absoluut niet meer wil. Ook kan worden opgeschreven wie er namens de opsteller wensen kenbaar mag maken als deze dat zelf niet meer kan.'

Wensen blijven bespreken met arts

Een ondertekende wilsverklaring is een officieel document dat zijn rechtsgeldigheid niet kan verliezen. 'Wel is het verstandig om de wensen geregeld te bespreken met de (huis)arts, zodat deze ervan overtuigd blijft dat de wensen weloverwogen en nog altijd aanwezig zijn.'

Geen garantie voor euthanasie

Een wilsverklaring is geen garantie op het verkrijgen van euthanasie. Euthanasie is immers geen recht. Maar een duidelijke wilsverklaring die geregeld geactualiseerd is, helpt een dokter enorm bij zijn afweging of hij een euthanasieverzoek kan inwilligen. Een behandelverbod dat vastgelegd is in een wilsverklaring, kan wél wettelijk worden afgedwongen.

Bron: NVVE