Ziekenhuizen laten ongeneeslijk zieke kankerpatiënten te vaak aan hun lot over. Volgens de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) wordt ruim een kwart van de mensen niet verder geholpen. Terwijl een ruime meerderheid aangeeft daar wel behoefte aan te hebben.

NFK baseert die conclusie op een rondvraag onder 654 kankerpatiënten die weten dat ze niet meer zullen genezen. Volgens de organisatie hebben patiënten vooral behoefte aan contact met een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis, aandacht voor naasten en advies over psychische en lichamelijke klachten.

Meer hulp voor ongeneeslijk zieke kankerpatiënten

Met de uitkomsten van het onderzoek vraagt NFK ziekenhuizen en zorgverleners om ongeneeslijk zieke kankerpatiënten (meer) hulp en ondersteuning te bieden, als zij daar behoefte aan hebben. 'Zodat ze niet in een zwart gat vallen.'

Bron: ANP