Voor een vijftigtal belangrijke geneesmiddelen is nog niet duidelijk of ze geleverd kunnen blijven worden als het Verenigd Koninkrijk de EU zonder scheidingsakkoord verlaat. Voor ongeveer 2650 andere medicijnen waarover onzekerheid bestond is al wel een oplossing gevonden, meldt minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

Belangrijke schakel in handel medicijnen

Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke schakel in de handel in medicijnen en medische hulpmiddelen zoals pacemakers. Als de Britten afscheid nemen van de EU zonder goede afspraken, dreigen deze producten niet meer in EU-landen te kunnen worden verkocht.

Daarom is een lijst opgesteld van geneesmiddelen waarop patiënten met levensbedreigende aandoeningen of kwetsbare groepen aangewezen zijn en waarvoor Nederland afhankelijk is van het Verenigd Koninkrijk. Apothekers en groothandelaars kunnen als het nodig is voor het leeuwendeel van deze producten terecht in een ander EU-land of bij een apotheker die zelf een soortgelijk middel kan maken.

Geen publicatie medicijnoverzicht

Het overzicht van al deze medicijnen wordt niet openbaar gemaakt. Dit kan namelijk ongewenste gevolgen hebben, zoals speculatie met prijzen en hamsteren. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa. In het belang van de patiënten wordt daarom de lijst niet gepubliceerd. Wel wordt het overzicht besproken met relevante partijen die een rol spelen bij de te nemen voorzorgsmaatregelen.

Nog geen alternatieve medicijnen

Voor vijftig van de 2700 'kritische' geneesmiddelen is nog geen alternatief gevonden, schrijft Bruins aan de Tweede Kamer. Mocht dat vóór de brexit ook niet meer lukken, dan is er nog niet per se een man overboord, verzekert de minister. Nederland kan altijd een uitzondering maken en bijvoorbeeld de invoer vanuit het Verenigd Koninkrijk tijdelijk alsnog toestaan.

Bron: ANP / Rijksoverheid