De gevaren bij het uitvallen van ICT-diensten in ziekenhuizen moeten beter in beeld worden gebracht. Dat stelt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) donderdag. Ziekenhuizen zijn steeds meer afhankelijk van goede ICT-faciliteiten, en die afhankelijkheid kan zorgen voor onveilige situaties voor de patiënt, zo stelt de raad.

Volgens de OVV vonden in 2018 verschillende ICT-storingen plaats die impact hadden op de zorg. Artsen hadden geen toegang meer tot patiëntendossiers. Bovendien kon belangrijke data, zoals laboratoriumuitslagen, niet worden geregistreerd en moesten daarom handmatig vastgelegd worden.

De gevolgen volgens de raad: behandelingen moesten worden uitgesteld of verplaatst, of er moest een patiëntenstop worden ingelast. De OVV stelt bovendien dat er in dergelijke situaties makkelijker fouten konden worden gemaakt.

Aanbevelingen van de Onderzoeksraad

De raad doet een aantal aanbevelingen aan de ziekenhuiskoepels Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Die aanbevelingen gaan onder meer over het in kaart brengen van risico's voor patiënten, het evalueren van een ICT-uitval en het samenwerken van ziekenhuizen in dit vraagstuk.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) laat aan Zorgnu weten de toenemende risico's op ICT-uitval te onderkennen. 'We weten dat het steeds sneller gaat met de digitale ontwikkelingen en dat we daar veel oog voor moeten hebben', aldus woordvoerder Wouter van der Horst.

De ziekenhuiskoepel kan nog niet ingaan op de aanbevelingen. Die worden eerst onder de bestuurders van de NVZ besproken. 'Wij hebben het rapport gisteravond gekregen en we moeten het ook nog goed gaan lezen. Maar het gaat ongetwijfeld geagendeerd worden.'