De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn een onderzoek begonnen naar zorginstelling DeSeizoenen, waarvan onder anderen de bekende zorgondernemer Loek Winter aandeelhouder is. Aanleiding vormen 'verontrustende signalen over bestuurlijke en financiële constructies' die niet in orde zouden zijn, bevestigt een woordvoerder van de NZa berichtgeving in Trouw.

Volgens Trouw richt het onderzoek zich onder meer op het winstverbod in de zorg. Advocaat Hans Lohman van de centrale cliëntenraad van DeSeizoenen zegt in de krant dat via onder meer een vastgoedconstructie het winstverbod wordt omzeild en schat dat DeSeizoenen voor 1,5 miljoen euro wordt benadeeld door de eigen aandeelhouders en directie.

'Alle wet- en regelgeving wordt nageleefd' 

Of het onderzoek van de twee toezichthouders zich inderdaad richt op het omzeilen van het winstverbod, wil de NZa-woordvoerder niet zeggen. DeSeizoenen weersprekt de beschuldigingen: 'Alle wet- en regelgeving wordt nageleefd en het verbod op winstuitkering wordt niet omzeild.'

Uit onderzoek dat externe partijen begin 2018 hebben uitgevoerd, zou zijn gebleken dat de huurovereenkomst en de dienstenovereenkomst die DeSeizoenen heeft met andere vennootschappen binnen haar groep marktconform zijn, zegt de organisatie. Ook de wijze van besturen is volgens een woordvoerder in lijn met wet- en regelgeving.

Loek Winter ook eigenaar failliete ziekenhuizen

'De Ondernemingskamer heeft in april 2018 eveneens geoordeeld dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat er zorggelden wegvloeien. Daarnaast heeft de Ondernemingskamer vastgesteld dat de kwaliteit van zorg van DeSeizoenen niet ter discussie staat', aldus DeSeizoenen. 'Wel heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar - kort gezegd - de formele besluitvorming in het verleden rondom de verwerving van het vastgoed door een zustervennootschap van DeSeizoenen.'

Twee van de aandeelhouders in DeSeizoenen zijn Loek Winter en Willem de Boer, die eerder ook aandeelhouders waren van de inmiddels failliete ziekenhuizen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen.

Bron: ANP