Justitie gaat een strafrechtelijk onderzoek doen naar een mogelijk strafbare euthanasie, die is uitgevoerd door een arts in een verpleeghuis. De verdachte pleegde in het voorjaar van 2016 euthanasie op een 74-jarige zwaar dementerende en wilsonbekwame vrouw.

De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) oordeelde eerder dit jaar dat de verpleeghuisarts bij de euthanasie van de patiënt niet heeft gehandeld volgens de wettelijke 'zorgvuldigheidseisen' voor levensbeëindiging. Hoewel de vrouw enkele jaren voor haar opname een wilsverklaring had opgesteld, bleek die onduidelijk en tegenstrijdig.

Onderzoek

'De RTE had het oordeel naar het Openbaar Ministerie gestuurd voor een strafrechtelijke beoordeling.'Het College van procureurs-generaal is tot de conclusie gekomen dat er dusdanige verdenkingen zijn dat de arts strafbaar heeft gehandeld dat er opsporingsonderzoek wordt gelast', aldus het OM.

Advies

Justitie brengt na afronding van het onderzoek advies uit aan het college. Daarna volgt een besluit over het al dan niet verder vervolgen van de arts. De wet staat euthanasie alleen toe als het verzoek vrijwillig en weloverwogen is en wanneer er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Reactie SGP

SGP-leider Kees van der Staaij noemt het 'goed dat het OM in actie komt'. Hij spreekt van een 'dubieuze euthanasie op een demente vrouw' en stelt dat de 'bescherming van kwetsbaar leven' op het spel staat. De christelijke partij is fel gekant tegen euthanasie en heeft de afgelopen tijd in het buitenland aandacht gevraagd voor de euthanasiepraktijk in Nederland.

Reactie NVVE

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) noemt het onderzoek van het OM 'een persoonlijk drama voor de arts die uit barmhartigheid en menselijkheid handelde'. Ongetwijfeld veronderstelde de arts de zorgvuldigheid in acht te nemen. Ook voor de naasten van de betrokken patiënt is het droef dat deze zaak nu zo’n nasleep krijgt.

De NVVE gaat ervan uit dat het onderzoek van het OM zich concentreert op de uitvoering van de euthanasie. 'De toetsingscommissie (RTE) had immers geen twijfel over de vraag óf aan de patiënt euthanasie verleend had mogen worden. Het onderzoek richt zich op de uitvoering, die door de toetsingscommissie als 'onzorgvuldig' werd geclassificeerd.'

Bron: ANP