In het afgelopen schooljaar is er 134 keer via speciale vertrouwensinspecteurs melding gemaakt van seksueel misbruik in en rond het onderwijs, tegen 106 in het jaar ervoor. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs. Scholen zijn verplicht om dit soort voorvallen te melden. Hoeveel van de 134 meldingen over seksueel misbruik door justitie zijn opgepakt, kan de inspectie niet zeggen.

In de achttien jaar dat de inspectie dergelijk aantallen publiceert, was het aantal twee keer hoger dan nu, namelijk in 2003 en 2005. In laatstgenoemd jaar was het aantal meldingen van seksueel misbruik met 164 meldingen het hoogst. Het aantal meldingen van seksuele intimidatie daalde in het schooljaar 2017/2018 tot 203, van 247 in het jaar daarvoor.

Bij de meldingen over seksueel misbruik van leerlingen was in bijna de helft van de gevallen een 'met taken belast persoon' van de school, zoals een leerkracht of een lid van het niet-onderwijzend personeel, de beschuldigde.

Meldingen over discriminatie

Ook het aantal meldingen over discriminatie steeg in het afgelopen schooljaar, van 28 naar 57. Vooral het aantal meldingen over discriminatie op grond van een migratie-achtergrond ging omhoog: van 25 naar 42. Het aantal meldingen van psychisch geweld zoals pesten daalde van 1044 (2016/2017) naar 898 (in het afgelopen schooljaar).

Moeilijke klachtenprocedures

Tijdens het afgelopen schooljaar zijn er 1937 meldingen bij de vertrouwensinspecteurs binnengekomen, 6 procent minder ten opzichte van het jaar ervoor. De vertrouwensinspecteurs zien dat de 'complexiteit' intensiteit en urgentie van de meldingen toeneemt", aldus de inspectie. Ouders kunnen de klachtenprocedures van scholen of instellingen als moeilijk ervaren, is ook geconstateerd.

Bron: ANP