De vakbonden FBZ, FNV, CNV en NU'91 hebben in de nacht van 5 op 6 juli overeenstemming bereikt met GGZ Nederland over de nieuwe cao voor de geestelijke gezondheidszorg, zes weken nadat de onderhandelingen van start gingen. De nieuwe cao loopt van 1 juni 2019 tot 1 december 2021.

Een belangrijk onderhandelingsresultaat is dat de salarissen van werknemers gedurende de looptijd met gemiddeld 3,3 procent per jaar stijgen. Daarnaast is afgesproken dat werknemers in november 2021 een éénmalige uitkering van maximaal 500 euro bruto krijgen, indien van toepassing verrekend naar rato van het dienstverband. Het salaris van de leerlingen stijgt eveneens mee, verdeeld over de looptijd gaat het om circa 8 tot 10 procent.

Opleidingsmogelijkheden en salaris

De rechten van werknemers die een tweede, aanvullende opleiding in de zorg willen volgen of reeds bezig zijn met een vervolgopleiding, zijn steviger verankerd. Er is besloten dat deze werknemers er niet op achteruit mogen gaan in salaris en dat zij daarnaast enig perspectief dienen te behouden. Werknemers die een opleiding volgen, krijgen bovendien een jaarlijkse periodieke verhoging in de salarisschaal. Daarnaast garandeert men een minimum inschaling bij instroom in de opleiding. 

Sommige medewerkers volgen een verplichte opleiding via e-learning, maar in de vorige cao hadden niet alle medewerkers per definitie recht op doorbetaalde lestijd. In het nieuwe akkoord is afgesproken dat voor deze groep geldt dat lestijd voortaan als werktijd wordt beschouwd; per module wordt vastgesteld wat de benodigde, te compenseren lestijd precies is.

'Mooi resultaat na relatief korte onderhandelingsperiode'

FZB-onderhandelaar José Klerks meldt aan Sociaalweb dat ze blij is dat het in een korte, maar intensieve onderhandelingsperiode is gelukt om tot goede afspraken te komen en met voor alle medewerkers gunstige resultaten voor de dag te komen. Dat geldt met name omdat de vakbonden en de brancheorganisatie in beginsel niet helemaal op één lijn zaten: in de inzetbrief van GGZ Nederland werden juist een aantal verslechteringen voorgesteld. Uiteindelijk waren er vier onderhandelingsrondes nodig om tot dit akkoord te komen. Overigens moet de achterban van de vakbonden zich formeel nog wel over de plannen uitspreken.

Het integrale onderhandelingsakkoord valt hier te lezen: cao GGZ 2019-2021.

Bron: ANP / Sociaalweb.nl