Medewerkers van het UMC Utrecht zijn boos over het dreigende ontslag van twee specialisten van de afdeling thuisbeademing. De twee waarschuwden de Inspectie voor de Gezondheidszorg eerder voor een angstcultuur op de afdeling. Zembla meldt dat op het intranet van het ziekenhuis is te lezen dat collega's verontwaardigd zijn.

Eerder werden de klokkenluiders die wezen op een angstcultuur op de KNO-afdeling van het ziekenhuis al weggestuurd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg concludeerde na onderzoek vervolgens dat de raad van bestuur van het UMC Utrecht er onvoldoende voor heeft gezorgd dat medewerkers openlijk konden praten over in het ziekenhuis gemaakte fouten.

Onverantwoorde risico's en calamiteiten

Bronnen zeggen tegen Zembla dat op de afdeling thuisbeademing de zorg voor ernstig zieke patiënten niet goed is geborgd en dat zou tot onverantwoorde risico's en calamiteiten hebben geleid.

Bron: ANP