De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht niet dat er op korte termijn nog meer Nederlandse ziekenhuizen failliet zullen gaan. Dat schrijft de zorgtoezichthouder aan minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) naar aanleiding van de faillissementen van het Slotervaartziekenhuis en IJsselmeerziekenhuizen.

De NZa baseert zich op recent onderzoek van accountantskantoor BDO, een eigen financiële analyse en gesprekken met zorgverzekeraars. 'De NZa constateert dat er niet een indicator aan te wijzen is waaruit blijkt dat een ziekenhuis failliet zal gaan. Wij hebben vastgesteld dat als een ziekenhuis zich in een kwetsbare financiële situatie bevindt, zorgverzekeraars en ziekenhuizen intensief samen optrekken om te zoeken naar duurzame oplossingen voor continuïteit van zorg', aldus de toezichthouder.

'Daling aantal instellingen specialistische zorg'

De NZa verwacht wel dat het aantal instellingen voor medisch specialistische zorg, waaronder ziekenhuizen, de komende jaren daalt. Dat hangt samen met veranderingen in de zorg, zoals de opkomst van e-health en het verlenen van zorg bij mensen thuis.

Lange termijn onduidelijk

De verwachtingen van de NZa hebben betrekking op de huidige situatie. Over hoe het ziekenhuizen op de langere termijn vergaat, doet de toezichthouder geen uitspraken. 'Er zijn ontzettend veel veranderingen in de zorg, waardoor de situatie kan veranderen', aldus een woordvoerster.

De NZa blijft in gesprek met zorgverzekeraars over ziekenhuizen die zich bevinden in 'een uitdagende financiële situatie' en de maatregelen die zij nemen om de continuïteit van zorg te borgen.

Bron: ANP