Steeds meer Nederlanders leggen hun wensen rondom het levenseinde vast in een wilsverklaring. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Volgens de NVVE stellen veel mensen een wilsverklaring op omdat ze bang zijn dat ze aan hun lot worden overgelaten als ze dement worden. Dit maakt de vereniging op uit vragen die tijdens de Dag van de Wilsverklaring (zaterdag 16 september) werden gesteld. De NVVE bood op deze dag op diverse locaties door het land persoonlijke gesprekken over wilsverklaringen met een consulent aan.

Uit recent onderzoek blijkt volgens de NVVE dat een op de twintig Nederlanders een wilsverklaring heeft. In zo'n verklaring kan onder meer een behandelverbod of een euthanasieverzoek worden vastgelegd.

Wilsverklaring blijven actualiseren

Na het vastleggen van de wilsverklaring is het volgens de NVVE van belang deze geregeld te actualiseren en met naasten en de (huis)arts te bespreken, zodat ook zij ervan overtuigd zijn dat de wens blijvend van aard is.

Elke Nederlander kan zelf een wilsverklaring opstellen. Het is niet nodig om deze door een notaris te laten vastleggen. De wilsverklaring is een rechtsgeldige vervanging van het mondelinge euthanasieverzoek, aldus de NVVE. Toch hebben artsen er volgens de vereniging soms moeite mee het verzoek te honoreren als de patiënt het bijvoorbeeld door dementie niet meer kan bevestigen. De NVVE is van mening dat artsen die het verzoek niet willen inwilligen, hun patiënt moeten doorverwijzen naar een arts die wel wil meewerken.

Bron: APS / NVVE