Mensen die vragen hebben over een wilsverklaring kunnen zaterdag 6 oktober in alle provinciehoofdsteden terecht bij een informatiepunt van de Nederlandse Vereniging Vrijwillig Levenseinde (NVVE). De NVVE roept deze dag uit tot de Dag van de Wilsverklaring.

In een wilsverklaring leggen mensen hun wensen over hun levenseinde vast. Er kan bijvoorbeeld in worden opgenomen of je bij ondraaglijk lijden voor euthanasie in aanmerking wil komen, of welke medische behandelingen je in bepaalde situaties absoluut niet meer wil. Ook kan worden opgeschreven wie er namens de opsteller wensen kenbaar mag maken als deze dat zelf niet meer kan.

Geen garantie op euthanasie

Een ondertekende wilsverklaring is een officieel document dat zijn rechtsgeldigheid niet kan verliezen. Wel is het verstandig om de wensen geregeld te bespreken met de (huis)arts, zodat deze ervan overtuigd blijft dat de wensen weloverwogen en nog actueel zijn. Een wilsverklaring is geen garantie op het verkrijgen van euthanasie.

Euthanasie is immers geen recht. Maar een wilsverklaring die geregeld geactualiseerd is, helpt een arts bij zijn afweging of hij een euthanasieverzoek kan inwilligen. Een behandelverbod dat vastgelegd is in een wilsverklaring, kan wel wettelijk worden afgedwongen.

Dag van de Wilsverklaring

Op zaterdag 6 oktober, de Dag van de Wilsverklaring, worden van 12:00 uur tot 17:00 uur lezingen gehouden over de wilsverklaring en is er gelegenheid om vragen te stellen. Ook is er een informatiestand. Bezoekers kunnen daarnaast een persoonlijk gesprek voeren met een NVVE-consulent.

Bron: NVVE