Voor ongeneeslijke zieke kinderen tussen 1 en 12 jaar, die uitzichtloos lijden, wordt actieve levensbeëindiging mogelijk. Dat laat zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer weten. Een groep Nederlandse kinderartsen riep het kabinet vorig jaar op deze mogelijkheid te creëren.

Voor ongeneeslijk zieke kinderen tot 1 jaar is actieve levensbeëindiging al een optie. Kinderen tussen 12 en 16 jaar kunnen zelf om euthanasie vragen, mits de ouders daarvoor toestemming geven. Maar de groep tussen 1 en 12 jaar valt tussen wal en schip.

De enige manier om een ongeneeslijk ziek kind in die groep te laten overlijden, is 'versterven': stoppen met het toedienen van eten en drinken.

'Naar schatting vijf tot tien gevallen per jaar'

Daar moet volgens de kinderartsen een einde aan komen en het kabinet gaat daar nu dus werk van maken. Het gaat om een kleine groep kinderen, naar schatting vijf tot tien per jaar. 'Het gaat om kinderen waarbij verdere behandeling geen zicht meer biedt op levensverlenging', schrijft De Jonge.

'In een klein aantal gevallen is de toepassing van alle mogelijkheden van palliatieve zorg niet toereikend. Het kind lijdt daardoor in sommige gevallen onnodig (lang) zonder dat er perspectief is op verbetering.'

'Actieve levensbeëindiging is welkome optie'

In het onderzoek dat kinderartsen vorig jaar aan de Tweede Kamer stuurden, waren 38 kinderartsen ondervraagd. Zij maakten in de voorgaande vijf jaar 359 sterfgevallen mee.

'Bij 46 van de 359 gevallen zou actieve levensbeëindiging volgens de arts een welkome optie geweest zijn', staat in het rapport.

De Jonge gaat de komende tijd samen met de beroepsgroepen en het Openbaar Ministerie een regeling uitwerken.

'Alle partijen lijken te kunnen leven met oplossing'

Medisch-ethische kwesties liggen gevoelig in de coalitie. De liberale partijen D66 en VVD staan vaak lijnrecht tegenover de ChristenUnie, en in mindere mate het CDA. Toch lijken alle partijen met deze oplossing te kunnen leven.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra erkent dat het om 'hele zware en moeilijke' onderwerpen gaat, maar vindt het 'toch goed dat deze stap wordt gezet. Zo kunnen we onnodig leed bij jonge kinderen voorkomen.'

Ook VVD'er Ockje Tellegen is tevreden. 'Wanneer een jong kind zo ernstig lijdt en niet meer beter kan worden, is het enige dat je het kind en zijn of haar ouders gunt, een waardig sterven.'

De ChristenUnie lijkt nog een slag om de arm te houden. 'Mocht de minister na zijn gesprekken met een regeling willen komen, dan zal de ChristenUnie die op dat moment beoordelen', zegt Kamerlid Carla Dik-Faber.

Het CDA heeft er 'begrip voor dat het kabinet een regeling wil treffen om artsen te helpen in die situaties waarin alle opties voor deze kinderen uitgeput zijn', laat Kamerlid Harry van der Molen weten.

Bron: ANP