Het duurt nog jaren voordat er voldoende extra personeel is om de broodnodige kwaliteitsslag te kunnen maken in de verpleeghuiszorg. Volgens een geheime notitie van het Centraal Planbureau, die politieke partijen hebben gekregen voor de doorrekening van hun verkiezingsprogramma en die in handen is van het AD, is pas vanaf 2019 een extra toename van 10.000 voltijd medewerkers per jaar haalbaar.

Dat terwijl ActiZ, de organisatie van zorgondernemers, recent becijferde dat er maar liefst 45.000 extra arbeidsplaatsen (te vervullen door 70.000 mensen) bij moeten komen.

De rekenmeesters van het Centraal Planbureau denken dat er 1,9 miljard euro nodig zal zijn per 2021 om de 'noodoplossing' van Hugo Borst en Carin Gaemers voor betere verpleeghuiszorg - een bezettingsnorm van twee zorgmedewerkers of activiteitenbegeleiders op een groep van acht bewoners - uit te kunnen voeren.

Bron: ANP