Veroorzaakt het HPV-vaccin bijwerkingen? Daarover bestaat nog altijd veel onduidelijkheid. Eind 2016 wijdde Zorg.nu een uitzending aan deze twijfels. Het RIVM gaf toen aan onderzoek in te stellen naar de vermeende bijwerkingen. Halverwege 2018 zijn er nog altijd geen resultaten bekend. De onzekerheid doet een groeiend aantal mensen besluiten de prikken niet te halen.

HPV staat voor Humaan Papillomavirus. Dit virus is seksueel overdraagbaar en het kan baarmoederhalskanker veroorzaken. Meestal breekt het lichaam dit virus zelf af, maar niet altijd. In het jaar dat meisjes 13 jaar worden krijgen ze de prikken gratis aangeboden.

Minder meisjes laten zich vaccineren

Voorlichting over eventuele bijwerkingen

In totaal zijn 554 ouders/verzorgers ondervraagd in dit onderzoek van het RIVM. 27 procent geeft aan dat er iets veranderd zou moeten worden in de manier waarop de HPV-vaccinatie aangeboden wordt. Genoemd wordt onder andere de voorlichting over de HPV-vaccinatie.

Voorlichting over eventuele bijwerkingen is in onze uitzending in 2016 ook een punt van kritiek. Een korte terugblik op onze uitzending in november 2016:

Het RIVM reageerde destijds op onze uitzending: 'Wij zijn inderdaad al eerder dit jaar gestart met een onderzoek naar langdurige vermoeidheidsklachten bij meisjes. In dit onderzoek zullen we proberen te achterhalen of er een verband is tussen de HPV-vaccinatie en langdurige vermoeidheidsklachten.' De hele reactie van het RIVM op de Zorg.nu-uitzending over vermeende bijwerkingen van het HPV-vaccin kun je hier lezen. De resultaten van dit onderzoek zijn echter nog altijd niet bekend, zo geeft het RIVM desgevraagd aan. Mensen blijven in de tussentijd dus in onzekerheid zitten over het HPV-vaccin, wat ook de vaccinatiegraad niet zal doen toenemen. Het RIVM verwacht de resultaten van het onderzoek na de zomer bekend te kunnen maken.

Heb je zelf de HPV-inenting gehad en wil je bijwerkingen melden, dan kan dit bij het Bijwerkingencentrum Lareb.