Als partners die familie zijn samen een kind verwekken, heeft dat kind meer kans op een erfelijke aandoening of een verstandelijke beperking. Het Maastricht UMC+ heeft nu een nieuwe test ontwikkeld om de kansen op dergelijke problemen beter vast te stellen.

Tot op heden moest een onderzoeker van tevoren weten naar welke aandoening of beperking hij zocht. Nu kan er heel algemeen en volgens een woordvoerder ook nog betrouwbaarder worden gezocht aan de hand van tweeduizend genen. Tot op heden onvermoede en onvindbare afwijkingen kunnen nu worden opgespoord. Meer dan twee buisjes bloed is er niet nodig.

Aan de hand van de test kunnen wensouders een weloverwogen besluit nemen over wel of geen voortplanting.

Huwelijken tussen neven en nichten of met ooms of tantes zijn toegestaan als er een beëdigde verklaring is van beide partners dat zij uit vrije wil trouwen, een maatregel om huwelijksdwang tegen te gaan.

Bron: ANP