Een nieuwe regeling voor een goed georganiseerd aanbod van acute ggz in dunbevolkte gebieden, is afgeblazen. De brancheorganisaties van de zorgverzekeraars en -aanbieders gingen uit financiële overwegingen niet mee met de vereiste inschrijving bij het Zorginstituut.

Nu kan de Nederlandse Zorgautoriteit de nieuwe bekostiging volgend jaar niet invoeren, meldt deze organisatie, en blijven de huidige regels van kracht.

Acute ggz is de zorg voor mensen die als gevolg van een psychiatrische stoornis in een crisissituatie belanden. Het gaat om ongeveer 50.000 mensen per jaar.

Bekostiging moest acute ggz verbeteren

Volgens de regeling, een vorm van bekostiging, konden ggz-aanbieders en verzekeraars per regio afspraken maken over de organisatie van de acute ggz, zodat die overal ruimer beschikbaar zou zijn. Zorgverleners worden vaak betaald per patiënt, wat de garanties voor permanente bezetting en capaciteit onder druk zet. De nieuwe bekostiging was bedoeld om onder meer dat te verbeteren.

Bron: ANP