Een betere ondersteuning thuis, een betere ambulante zorg en een nieuw zorgaanbod dat beter past bij de doelgroep van kwetsbare jongeren. Deze en andere maatregelen moeten leiden tot een forse verbetering van de gesloten jeugdhulp. Dat melden het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) maandag.

Met het plan willen het ministerie en de BGZJ onder meer bereiken dat het aantal zelfdodingen omlaag gaat. Ook moet er een eind komen aan gedwongen afzonderingen. De partijen die bij het actieplan betrokken zijn, willen dat 'kwetsbare jeugdigen, die opgroeien in een gezinssituatie met (mogelijk) kwetsbare ouders, eerder, sneller en beter passende hulp kunnen krijgen'.

Alle betrokken instellingen gaan hun medewerkers scholen in het voorkomen van zelfdodingen en toerusten voor situaties waarin gedwongen afzonderingen niet meer zijn toegestaan.

De kennis in onder meer wijkteams en ambulante jeugdhulp worden verbeterd. Ook is het nodig een nieuw, beter passend woon- en zorgaanbod te ontwikkelen. Uiteindelijk moet met de maatregelen ook worden bereikt dat jongeren niet meer in de gesloten jeugdhulp terechtkomen.

Bron: ANP