De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) opent een steunpunt voor mensen met (beginnende) dementie die vragen hebben over het zelfgekozen levenseinde. Het 'Steunpunt levenseinde en dementie' is ook bedoeld voor naasten en zorgverleners.

Misverstanden omtrent het zelfgekozen levenseinde moeten door het steunpunt worden opgehelderd, zodat patiënten en naasten de juiste verwachtingen hebben. Mensen bij wie net de diagnose is gesteld zouden veelal benieuwd zijn naar de mogelijkheden. Vaak hebben zij uit hun persoonlijke omgeving al ervaring met het aangrijpende proces, waardoor zij deze situatie voor zichzelf willen voorkomen.

'Informatie over dementie onderdeel goede zorg'

Volgens Agnes Wolbert, directeur van het NVVE, is het bespreekbaar maken van euthanasie nog geen vanzelfsprekendheid. 'Wij vinden dat informatie over euthanasie onderdeel hoort te zijn van goede zorg aan mensen met dementie', voegt ze toe. Het steunpunt zal vijf dagen per week bereikbaar zijn; meer informatie vind je op de website. 

Hoe ondersteun je iemand met dementie?

In Nederland hebben ongeveer 270.000 mensen dementie. Naar verwachting is dat aantal in 2050 verdubbeld. 

Bron: NVVE