De vier partijen die samen het nieuwe kabinet vormen laten elkaar vrij in kwesties van leven en dood, mits zo'n vraagstuk zorgvuldig is besproken en beoordeeld. Afspraken daarover zijn nodig om te voorkomen dat de nieuwe coalitie overvallen wordt door een nieuw twistpunt waarover in het regeerakkoord niets is afgesproken.

Het kabinet zal bijvoorbeeld omstreden nieuw onderzoek alleen toestaan als dat echt nodig is en er geen alternatief is. Verder moet het belang van de wetenschap worden afgewogen tegen mogelijke ethische bezwaren.

Adviesorganen

Meningen van adviesorganen als de Gezondheidsraad over die afweging tellen voor het kabinet zwaar. Ook moet er een maatschappelijke discussie over het vraagstuk zijn geweest en moet de politiek zich daarover zorgvuldig hebben gebogen.

Andere denkbeelden

De nieuwe coalitie telt progressieve liberalen en behoudende christenen, die vaak heel anders denken over onder meer onderzoek op embryo's en stervenshulp voor mensen die hun leven voltooid vinden.

Bron: ANP