Nederlandse ziekenhuizen zijn onvoldoende ingesteld op de behoeften van dementerende patiënten. Die conclusie trekt Alzheimer Nederland op basis van een onderzoek waarin mantelzorgers naar hun ervaringen werd gevraagd. De organisatie noemt de uitkomsten 'zorgwekkend'. Slechts 40 procent van de bijna 400 ondervraagden zou het ziekenhuis aanbevelen voor anderen met dementie.

Alzheimer Nederland zegt hierover 'geregeld verontrustende signalen' te ontvangen en ziet die bevestigd door het onderzoek van Annette Keuning van de Rijksuniversiteit Groningen, die op het onderwerp promoveert. Actie is volgens de stichting noodzakelijk, zeker omdat het aantal patiënten met dementie fors stijgt. Nu al wordt volgens de onderzoeker naar schatting een op de drie ziekenhuisbedden bezet door mensen met dementie.

Mantelzorger te weinig betrokken bij beslissingen

Mantelzorgers wordt vaak verzocht om mee te helpen in de zorg, maar voelen zich te weinig betrokken bij beslissingen. Slechts de helft is hierover tevreden. Ongeveer evenveel ondervraagden stellen dat bij de behandeling geen geriater betrokken was. Zo’n in ouderenzorg gespecialiseerde arts zou volgens Alzheimer Nederland altijd een rol moeten spelen wanneer iemand met dementie wordt opgenomen.

Ook kennis over dementie is een verbeterpunt. Verpleegkundigen zouden bij gedragsproblemen vaak kalmeringsmiddelen toedienen of vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen, zonder naar alternatieven te kijken.

Zorgen voor structuur

Alzheimer Nederland pleit ervoor om zorg en omgeving 'dementievriendelijker' te maken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor structuur, voldoende toezicht en eenpersoonskamers. En een 'huiselijke omgeving met goede bewegwijzering'. Tot slot kan de overdracht van ziekenhuis naar zorgverleners in de thuissituatie beter.

'Simpele aanpassingen in het ziekenhuis betekenen een wereld van verschil', stelt Alzheimer Nederland.

'Zorg voor patiënten met dementie is complex'

'Elk signaal waarin concrete verbeterpunten worden genoemd, nemen we serieus', reageert een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Hij benadrukt dat zorg voor patiënten met dementie complex is en dat ziekenhuizen zich daarvan bewust zijn. De NVZ had het onderzoek zelf nog niet ontvangen en kon daarom niet op alle kritiekpunten reageren.

Bron: ANP