In het beleid over magnetische hoogspanningslijnen maakt men de afweging tussen een mogelijk verhoogd risico op leukemie bij kinderen en politieke, economische of sociale gevolgen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van het RIVM.

Eerder onderzoek van het RIVM uit 2001 laat een mogelijk verhoogd risico op leukemie zien bij kinderen die in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen wonen. Het is door statistische onzekerheden nog onduidelijk of magnetische velden van hoogspanningslijnen daadwerkelijk de oorzaak van het verhoogde risico zijn. Het is nog onbekend hoe magnetische velden kanker zouden kunnen bevorderen of veroorzaken.

Nederlands beleid

Uit het recente onderzoek van het RIVM blijkt dat Nederland uit voorzorg beleid heeft opgezet om de blootstelling aan magnetische velden van nieuwe hoogspanningslijnen te beperken. Zo adviseert de overheid in nieuwe situaties langdurige blootstelling van kinderen aan magnetische velden van hoogspanningslijnen te beperken tot de waarde waarboven het risico op leukemie mogelijk verhoogd is.

Verschil in aanpak

In België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk verschillen de grenzen die gesteld worden aan de sterkte van de magnetische velden sterk. Het Verenigd Koninkrijk neemt minimale technische maatregelen en richt zich voornamelijk op publieksvoorlichting. Duitsland minimaliseert de magnetische velden op haar beurt. Zo nemen de oosterburen ook maatregelen bij transformatorstations en bovenleidingen van de spoorwegen.

Bron: RIVM