Het aantal jaren dat Nederlanders scherp van geest zijn is gestegen. Mensen zijn langer in staat om kennis en vaardigheden op te doen en toe te passen. Ook het onthouden, plannen en concentreren lukt langer. Vooral vrouwen blijven langer bij de tijd.

Bijna 13.000 metingen bij 65-plussers, gedaan in de periode tussen 1993 en 2016, werden geanalyseerd door LASA, een samenwerkingsverband van Amsterdam UMC en de VU. Het aantal jaren met een goede geestelijke en verstandelijke gezondheid steeg sinds 1993 bij vrouwen van 13,4 jaar naar 18 jaar en bij mannen van 11 naar 15,7 jaar.

Het lichamelijke gestel wordt er in de extra levensjaren van de almaar ouder wordende mens echter veelal niet beter op. Het aantal verwachte extra levensjaren met ernstige gezondheidsproblemen steeg bij mannen van 1,8 in 1993 tot 2,9 in 2016. Voor vrouwen steeg het van 5,4 jaar in 1993 tot 6,2 jaar in 2016.

In 2016 kon een 65-jarige man er op basis van de gemiddelden van uitgaan dat hij 83,7 jaar zou worden. Voor even oude vrouwen lag dat toen op 86,4 jaar.

Bron: ANP