85-plussers in verzorgings- en verpleeghuizen voelen zich net zo gezond als 85-plussers die zelfstandige wonen. Wel hebben bewoners van tehuizen vaker (ernstige) aandoeningen. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Verzorgingshuis

Uit de resultaten komt naar voren dat 8 op de 10 bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen kampen met fysieke beperken. 37 procent van deze bewoners hebben zeer ernstige aandoeningen waardoor zij niet zonder hulp in en uit bed kunnen stappen en zelf op kunnen staan uit een stoel.

Zelfstandig wonen

85-plussers die thuis wonen hebben minder vaak een ernstige beperking, dit komt waarschijnlijk doordat deze ouderen gemiddeld jonger zijn dan de ouderen die in een tehuis wonen. Toch kunnen de thuiswonende ouderen ook niet alles zelf meer. 57 procent doet zwaar huishoudelijk werk nog zelf. Sommige aandoeningen, zoals diabetes en astma, komen ongeveer net zo vaak voor als bij tehuisbewoners. Andere aandoeningen zoals onvrijwillig urineverlies komen een stuk minder vaak voor.

Het onderzoek is in samenwerking met het SCP gedaan onder 1600 tehuisbewoners. Deze groep ouderen komt in andere onderzoeken naar gezondheid en leefsituatie vaak niet aan bod.

Bron: CBS