Het draaien van nachtdiensten leidt tot een hoger risico op hart- en vaatziekten en diabetes, dit meldt de Gezondheidsraad op basis van nieuw onderzoek. Zij adviseren zo min mogelijk nachtdiensten te draaien.

In Nederland werken bijna 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig in de nacht. In horeca, zorg, industrie en vervoerssector wordt het meest in de nacht gewerkt. Zo’n 5,5 miljoen Nederlanders werken soms of regelmatig buiten reguliere kantoortijden.

Dag- en nachtritme

Eerder bleek al uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken dat ’s nachts werken gevolgen kan hebben op de gezondheid. De raad is nu ook tot die conclusie gekomen. ‘Het dag-nachtritme van nachtwerkers raakt ontregeld door lichamelijke activiteit en blootstelling aan licht tijdens de nachtelijke uren. Dit leidt tot slaaptekort, concentratieproblemen, ongelukken op het werk en afnemende werkprestaties.'

Diabetes

Naar schatting drie procent van de diabetes onder nachtwerkers is een gevolg van werken in de nacht. Volgens de Gezondheidsraad[A1]  loopt dat risico op wanneer iemand meerdere jaren achter elkaar in de nacht werkt.

Hart- en vaatziekten

Na veertig jaar werken in de nacht heeft 21 procent van de diabetesgevallen de ziekte gekregen door nachtwerk. Ook is er een causaal verband tussen hart- en vaatziekten en ’s nachts werken. De raad ziet geen verband tussen nachtwerk en borstkanker. In 2006 bestond dat vermoeden wel, maar daar komen ze nu op terug.

Ploegendienst

Twee jaar geleden gaf de raad al het advies om zo min mogelijk nachtdiensten te draaien. Als het niet anders kan, dan moeten werkgevers met ploegendiensten gaan werken. Op die manier hebben werknemers steeds wisselend ochtend-, middag-, avond- en nachtdiensten.

Korte slaap

Een kort dutje zou helpen tijdens de nachtdienst en ook het nachtwerk tot een maximaal aantal uren of jaren beperken helpt. Dat laatste kan alleen als daar regels over worden gesteld in de Arbeidstijdenwet. Die regels zijn er op het moment nog niet.

Bron: RTL Nieuws, ANP