Muziektherapie onder demente ouderen levert positieve resultaten op. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse Brown-universiteit. Met het Music & Memory-programma krijgen demente ouderen hun favoriete muziek uit hun jeugd te horen.

Het onderzoek werd uitgevoerd in 196 Amerikaanse verzorgingshuizen onder 25.000 dementerende bewoners, waarvan de helft wel en de andere helft niet meedeed met de muziektherapie. Van de bewoners werd het gebruik van medicatie en gegevens over de stemming en gedrag vergeleken met dementerenden die niet met de muziektherapie meededen. Aan familie, bekenden of verzorgers  werd gevraagd om de afspeellijst met muziek te laten horen aan de demente oudere.

Demente ouderen laten antipsychotica staan

Uit de eerste fase na het onderzoek viel op te maken dat een gedeelte van de demente ouderen die meededen aan de muziektherapie, gestopt is met het slikken van antipsychotica. Na het ingaan van de therapie in 2013 is 20,1 procent hiermee gestopt. In een vergelijkbare periode hiervoor stopte 17,6 procent met de medicatie. In verzorgingshuizen waar het Music & Memory-programma niet werd uitgevoerd, was geen afname op te merken.

Minder gebruik van anti-angstmedicatie

Een lichte daling was ook waar te nemen bij het gebruik van anti-angstmedicatie. 24,4 procent stopte na de muziektherapie, terwijl dat eerder 23,5 procent was. Van de dementerenden die niet meededen aan het programma liet twintig procent de anti-angstmedicatie staan. Voor 2013 was dit 24,8 procent.  De onderzoekers geven geen verklaring voor het verschil in gebruik van antipsychotica onder demente ouderen die niet meededen aan het programma.

Gedragsproblemen nemen af

Van de Music & Memory-deelnemers had 56,5 procent minder last van gedragsproblemen vergeleken met 50,9 procent vóór 2013. In verzorgingshuizen met dementerenden die niet onderdeel waren van het onderzoek werd geen daling geconstateerd.

Welk verzorgingshuis mag als volgende?

Door middel van een loting worden andere verzorgingshuizen uitgekozen om mee te doen aan het onderzoek. In de tweede fase worden weer gegevens over gedrag en medicatie vergeleken met dementerenden die geen muziektherapie krijgen.

Ook muziektherapie in Nederland

Ook in Nederlandse verzorgingshuizen wordt het Music & Memory-programma uitgevoerd. Daaruit kwam ook dat deelnemers over het algemeen socialer en rustiger worden.

Bron: Nu.nl