De SGP heeft woensdag samen met de ChristenUnie een motie van afkeuring ingediend vanwege het voornemen van het kabinet om stervenshulp mogelijk te maken aan ouderen die vinden dat hun leven is voltooid.

'Er dreigt een belangrijke wissel omgezet te worden', verklaarde SGP-leider Kees van der Staaij waarom hij voor het eerst in achttien jaar Kamerlidmaatschap het 'uitzonderlijk instrument' gebruikte.

Geen meerderheid

De christelijke partijen zijn fel tegen het voornemen van het kabinet, hoewel er nog geen wetsvoorstel ligt. Met de motie van afkeuring veroordelen zij het beleid van het kabinet. De motie, waarover meteen werd gestemd, kreeg geen bijval van andere partijen en was daarmee vooral symbolisch. De actie van de kleine christelijke partijen was vooral bedoeld om hun sterke afwijzing kenbaar te maken.

'Samenleving moet liefdevol zijn'

Volgens Van der Staaij moet de oplossing voor de worsteling met het leven van oudere mensen niet worden gezocht in stervenshulp. Veel mensen hebben volgens hem te kampen met grote eenzaamheid. Dat betekent volgens de SGP'er een opdracht voor de samenleving om liefdevol te zijn.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer bleek woensdag dat een ruime meerderheid de plannen van het kabinet steunt.

Bron: ANP