Mensen met de concentratieziekte ADHD hebben een verhoogde kans op het krijgen van Parkinson-aandoeningen voor hun vijftigste. Dit risico wordt vergroot als zij medicatie slikken. Dit meldt een nieuwe studie, maar experts waarschuwen voor overhaaste conclusies. Dit schrijft de Volkskrant.

Wetenschappers van de universiteit van Utah in de Verenigde Staten hebben een verband gevonden in een groep van bijna 200.000 respondenten die twintig jaar gevolgd werden. Ruim 15 procent van deze groep kreeg voor hun vijftigste ruim twee keer zo vaak Parkinson-achtige aandoeningen als gezonde personen. Gebruikten de respondenten medicijnen? Dan was het risico ruim acht keer zo groot.

'Risico Parkinson bij ADHD blijft klein'

'De resultaten zijn belangwekkend, maar je moet ze wel met een korreltje zout nemen,' reageert psycholoog Sarah Durston, hoogleraar ontwikkelingsstoornissen aan de Universiteit Utrecht. Uiteindelijk zou het maar gaan om tientallen ziektegevallen wat de onzekerheidsmarge groot maakt. 'Sowieso blijft het risico op Parkinson heel klein met vijf gevallen per tienduizend mensen met ADHD.' Durston ziet dan ook geen reden om met de medicatie te stoppen omdat veel mensen juist baat hebben bij ADHD-medicatie.

Meer 'mis' in de hersenen

Dat de kans groter is om Parkinson-achtige aandoeningen te krijgen bij gebruik van ADHD-medicatie, hoeft niet per se aan de medicatie te liggen. Als mensen medicatie voor ADHD gebruiken, betekent dit dat zij vaak een ergere vorm hebben van ADHD, wat betekent dat er bij hen meer 'mis' is in de hersenen. Volgens de wetenschappers zou dit op zichzelf al het grotere risico voor Parkinson-achtige aandoeningen kunnen verklaren.

Verband met dopamine

De oorzaak van ADHD is niet bekend, maar er zijn aanwijzingen dat het iets te maken heeft met de stof dopamine. Er gaat dan iets mis in de hersenen - net als bij de ziekte van Parkinson. Dit zou het verband tussen de twee ziektes kunnen zijn. Volgens Parkinsonexpert Bas Bloem, hoogleraar bewegingsstoornissen aan het Raboud UMC, zou je ADHD kunnen zien als een achter-achterneefje van Parkinson.

'Interessant om in de gaten te houden'

'Het is interessant om ADHD in de gaten te houden als mogelijk voorteken van jonge vormen van Parkinson', zegt Bloem. Bij voortijdige symptomen van Parkinson kunnen artsen eerder beginnen met de behandeling waardoor het proces van de ziekte kan worden vertraagd. Ook zou het mogelijke verband tussen de twee aandoeningen kunnen helpen bij het ontrafelen van het ontstaan. 'Erfelijke factoren spelen een rol en mogelijk zijn die bij beide ziektes deels hetzelfde.'

Deep Brain Stimulation bij Parkinson

De ziekte van Parkinson wordt onder andere behandeld door middel van Deep Brain Stimulation (DBS). Dit is een behandelmethode waarbij elektroden in de hersenen worden geplaatst. Deze elektroden geven signalen af, waardoor klachten verminderen.

Risico op ernstige bijwerkingen bij gebruik methylfenidaat 

ADHD

In Nederland hebben naar schatting tussen de 300 en 500 duizend mensen ADHD. Mensen met ADHD kunnen zich vaak niet goed concentreren, zijn hyperactief en impulsief. De aandoening komt vooral voor bij kinderen, maar is ook op volwassen leeftijd nog steeds aanwezig. Medicijnen kunnen helpen om de aandacht en concentratie te verbeteren en impulsief gedrag te verminderen.

Bron: de Volkskrant