Het ministerie van Volksgezondheid heeft een website gelanceerd over de nieuwe donorwet. Dat gebeurde nadat de Eerste Kamer met een nipte meerderheid had ingestemd met het wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66).

Het systeem van actieve donorregistratie, waarbij mensen in principe donor zijn tenzij ze hiertegen expliciet bezwaar maken, wordt niet direct van kracht. Het ministerie denkt dat dat per 1 juli 2020 mogelijk moet zijn. Tot die tijd moet er onder meer een uitgebreide voorlichtingscampagne op poten worden gezet. Op de website wordt onder meer uitgelegd wat de nieuwe wet inhoudt en hoe deze precies zal werken.

Advertenties in kranten en op social media

Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins neemt de komende tijd een aantal stappen om de inwerkingtreding van de nieuwe donorwet voor te bereiden. Op korte termijn worden advertenties geplaatst in landelijke kranten en op sociale media, laat Bruins aan de Tweede Kamer weten.

Omdat mensen in het nieuwe systeem in principe donor zijn, moeten er hogere eisen aan de voorlichting worden gesteld, schrijft Bruins, onder meer voor laaggeletterden en allochtonen. Hij komt de komende maanden met een plan van aanpak.

Bruins liet eerder al weten dat er aan de invoering van de nieuwe donorwet een prijskaartje hangt. De voorlichting en aanschrijving van elke meerderjarige burger zullen waarschijnlijk zo'n 50 miljoen euro kosten. Om de bestaande ict-systemen aan te passen is nog eens eenmalig 5 tot 10 miljoen euro nodig.

Bron: ANP