De verspreiding van legionella door biologische waterzuiveringsinstallaties gaat worden onderzocht. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) laat het onderzoek doen naar aanleiding van de gestegen verspreiding in Noord-Brabant.

'Directe verspreiding over grotere afstand vanuit zo’n biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie was nog niet eerder aangetoond', schrijft ze aan de Tweede Kamer. Omdat dit onbekend was, staan hierover ook geen eisen in de regelgeving voor deze installaties.

Acute infectie van luchtwegen

Het risico ontstaat voor zover nu bekend vooral 'als de installaties waar beluchting plaatsvindt van voedingsrijk warm water niet is afgedekt'. De minister laat onderzoeken welke nieuwe eisen aan biologische waterzuiveringsinstallaties moeten worden gesteld. Legionella kan een acute infectie van de luchtwegen veroorzaken.

Er zijn meer dan tweehonderd biologische waterzuiveringsinstallaties. Hier wordt bedrijfsafvalwater gezuiverd met behulp van bacteriën. Bij de betrokken overheidsdiensten zijn - behalve de twee bekende gevallen in het Brabantse Boxtel en Son - geen acute problemen bekend. Onderzocht wordt of er nog meer risicovolle installaties zijn.

Bron: ANP