Het ambulancepersoneel legt voorlopig niet het werk neer. De stakingen waarmee het personeel dreigde, zijn in ieder geval tot half januari van de baan. De bonden spraken woensdag met minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en de werkgevers en denken er nu met die laatsten uit te kunnen komen.

Volgens het FNV beloofde Bruins meer sturing te geven aan de Regionale Overlegorganen Acute Zorg (ROAZ). Dit samenwerkingsverband van ziekenhuizen en ambulancediensten is verantwoordelijk voor de instroom van verpleegkundigen naar de ambulancezorg. Volgens Fred Seifert, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn, gaat de minister meer druk uitoefenen. 'Dat was een belangrijke eis van ons. Het is cruciaal dat er meer werknemers komen voor de bemensing van ambulances.'

Investering in loon en personeel

Ook komt er meer geld beschikbaar. De minister reserveert tien miljoen euro per jaar voor het opleiden van nieuw personeel. In 2018 komt daarbij eenmalig 5,7 miljoen bij voor het bezetten van 20 extra ambulances. Ook verplicht de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) zorgverzekeraars om 13,5 miljoen euro per jaar extra uit te geven aan loonkosten voor ambulancepersoneel.

'Een goed pakket'

De FNV-bestuurder spreekt van een goed pakket en zegt de komende tijd in gesprek te gaan met werkgevers over de besteding van de loonkosten. Het FNV schort de acties op tot na die gesprekken.

Bron: FNV