Meer onderzoek naar de risico's en een voorlichtingscampagne voor artsen: Minister Bruno Bruins (Medische zorg) onderneemt actie om de veiligheid van implantaten te vergroten. Hij doet dit na een groot onderzoek van Radar en Trouw naar medische implantaten.

De minister stelt dat overleg tussen arts en patiënt over de risico's van implantaten cruciaal is. 'Zoals bij alle medische ingrepen moeten de voordelen en de risico’s worden afgewogen.'

Meer over dit implantatennieuws bij Radar (inclusief reacties van politieke partijen)

Uit onderzoek van Radar en Trouw bleek dat medische implantaten zo gebrekkig gecontroleerd dat er levens door in gevaar komen. Zo kunnen bijwerkingen lang onopgemerkt blijven.

Lekkende borstimplantaten, bekkenbodemmatjes en sterilisatiespiraaltjes die vergroeien met het lichaam: Radar en Zorgnu besteedden meerdere keren aandacht aan incidenten met en bijwerkingen van implantaten.

Kijk de uitzending van Radar terug: Implant Files

Kijk de uitzending van Zorgnu over borstimplantaten terug

Voorlichtingscampagne voor artsen over risico's

Bruins start in het nieuwe jaar ook met een voorlichtingscampagne voor artsen over de risico's van implantaten. De campagne moet er ook voor zorgen dat artsen en patiënten bijwerkingen en incidenten melden bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten.

Ook investeert de minister in meer personeel op het gebied van implantaten bij  bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hij investeert bovendien in de ICT van het Meldpunt en Expertisecentrum. Zo zouden grotere aantallen meldingen en signalen over bijwerkingen van implantaten snel aan het licht komen.

Bekijk alles over de Implant Files bij Radar

Wat gebeurde er na de Implant Files?

Een borstimplantaat dat van de markt is gehaald, een oproep om je pacemaker te laten controleren na je dood, en een oproep tot het stoppen van het gebruik van de implantaatlens Raindrop. Wat gebeurde er na de uitzending over de Implant Files? Lees meer:

Borstimplantaat Allergan van de markt gehaald

Laat na je dood je pacemaker controleren

Stop met implanteren staarlens Raindrop