Bruno Bruins is bereid om voor lagere medicijnprijzen ingrijpende maatregelen te nemen. Zo wil hij de patenten om medische producten exclusief op de markt te brengen, voor geneesmiddelenfabrikanten inkorten van 10 naar 5 jaar. Dit meldt EenVandaag.

Bruins, de minister voor Medische Zorg en Sport, wil dat zijn voorstel hoog op de agenda komt te staan bij de Europese Commissie. 'Er bestaat nu Europese regelgeving die farmaceuten 10 jaar lang het recht geeft middelen exclusief op de markt te brengen. Soms is dat te rechtvaardigen, maar heel vaak ook niet. Waarom moet een fabrikant 10 jaar lang een monopolie hebben als er geen hoge investeringskosten zijn?' Dit zegt Bruins tegen EenVandaag.

Kosten niet in verhouding met patenten

De kosten zijn volgens de minister vaak niet in verhouding met de duur van patenten van geneesmiddelen. 'Ik wil aan mijn Europese collegaministers voorstellen deze termijn terug te brengen naar een redelijke termijn, die in verhouding staat tot de investeringen die er in het middel zijn gedaan. Dat kom je bijvoorbeeld uit op 5 jaar', aldus Bruins.

'Er zijn een aantal fabrikanten die echt waanzinnige prijzen vragen voor hun medicijnen, maar hier vervolgens geen uitleg of onderbouwing voor geven. Ik roep die bedrijven dan ook op; maak dit nou eens transparant en geef aan waarom de uitgaven van onderzoek voor een bepaald medicijn zo hoog zijn', voegt Bruins toe.

Patent breken bij weigeren prijsmatiging

Een speciale commissie onderzoekt nu of er voor minister Bruins de mogelijkheid is om fabrikanten het recht te geven een middel na te maken als de farmaceut niet meegaat met het matigen van zijn prijzen.

'Het afgeven van een dwanglicentie is een verstrekkend middel, daarom laat ik nu onderzoeken wat de effecten daarvan kunnen zijn. Maar het feit dat dit op dit moment bestudeerd wordt, betekent dat ik zeker niet uitsluit dat dit in de toekomst wordt ingezet als drukmiddel om de prijzen van medicijnen naar beneden te krijgen', zegt Bruins.

'Prijzen zijn gelijk gebleven'

Gerard Schouw, directeur van de Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen, ziet de plannen van Bruins niet zitten. 'Ik vind dat de minister zich vooral aan de feiten moet houden. En een belangrijk feit is dat de prijzen van geneesmiddelen de afgelopen jaren gelijk zijn gebleven. Er is op dit moment dus helemaal geen financieel probleem', zegt hij tegen EenVandaag.

'Een uitgebreid onderzoek wees eerder deze maand uit dat de ontwikkelingskosten van een nieuw geneesmiddel ruim 2 miljard euro bedragen. De minister weet ook dat deze kosten moeten worden terugverdiend. Daarnaast stelde hetzelfde onderzoek ook dat het huidige patenten-systeem adequaat functioneert', aldus Schouw.

Bron: EenVandaag