Uit onderzoek van Wageningen University Research (WUR) is gebleken dat werkplaatsen met planten zorgen voor minder ziekteverzuim, meer tevredenheid en een aangenamere werkomgeving. WUR deed dit onderzoek in samenwerking met onderzoeksinstituut Fytagoras, verschillende zorginstellingen en bedrijven.

Planten verhogen de luchtvochtigheid met 5 procent. In de winter kan dit zelfs 17 procent worden. In de zomer bieden planten juist verkoeling. Als er planten op de werkplek zijn, vindt 26 procent van de werknemers het er leuker uitzien. Ze zijn ook meer tevreden over hun eigen functioneren. Daarnaast neemt het ziekteverzuim met gemiddeld 1,6 dag per werknemer per jaar af.

Zes voordelen van planten op de werkvloer

  1. Hogere luchtvochtigheid
  2. Werknemers zijn tevredener over de temperatuur
  3. Aantrekkelijker uiterlijk
  4. Positievere gemoedstoestand
  5. Meer tevredenheid over eigen functioneren
  6. Twintig procent minder ziekteverzuim

Deze voordelen geven een financieel gewin. De kosten voor aanschaf en het onderhoud van de planten zijn meestal binnen één jaar terugverdiend. Vervolgonderzoek moet uitwijzen wat de precieze terugverdientijd is.

Het onderzoek

Deelnemende bedrijven voorzagen een werkruimte met planten, en eenzelfde ruimte zonder planten. Zorginstellingen plaatsten de planten in woonkamers of algemene ruimtes. Sensoren verzamelden informatie over de fysieke verschillen in het binnenklimaat. Daarnaast gaven medewerkers hun mening over onder andere de werksfeer en hun welzijn. Ze deden ook concentratietesten en hun stresshormoon cortisol werd gemeten.

Bij zorginstellingen zijn geen effecten op het binnenklimaat bewezen. De reden hiervoor is dat, door beperkte mobiliteit van de ouderen, deuren vaker open blijven staan.