Milieudefensie kondigt aan in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank van 27 december in de zaak om gezonde lucht, meldt het AD. In zijn vonnis stelde de rechter toen vast dat Nederland de Europese normen voor luchtkwaliteit schendt, maar dat dit de Staat niet te verwijten valt.

De milieuorganisatie eist - samen met andere organisaties en individuele personen - dat de staat zich aan de wet houdt en meer doet tegen luchtvervuiling en stelt dat momenteel het 'mensenrecht op gezondheid' geschonden wordt.

'Staat is nergens aan verplicht'

De rechtbank oordeelde dat de staat niet nu al of op korte termijn aan de richtwaarden van Wereldgezondheidsorganisatie WHO moet voldoen. De staat hoeft ook de verplichtingen uit de minder strenge Europese richtlijnen niet na te leven. 'Er is geen verdragsbepaling die de staat daartoe verplicht', aldus de motivatie van de rechter.

Beroep

'Iedereen heeft het recht om gezonde lucht in te ademen. De staat is verplicht daarvoor te zorgen en moet zich aan de wet houden. Daarom gaan we in beroep', verklaart Anne Knol van de milieuorganisatie.

'Dring concentraties fijnstof en NO2 terug'

Milieudefensie wordt in de strijd voor schone lucht gesteund door De Gezondheidsraad. De raad kwam dinsdag met het advies aan staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Stientje van Veldhoven om prioriteit te geven aan het terugdringen van de concentraties fijnstof en stikstofdioxide (NO2) afkomstig van vooral dieselvoertuigen. Ook wordt geadviseerd de uitstoot van ammoniak door de veehouderij aan te pakken.

Staatssecretaris Van Veldhoven is 'blij met het advies want het zet gezondheid van de mensen voorop bij het verder verbeteren van de luchtkwaliteit. Een betere luchtkwaliteit is belangrijk bij het voorkomen van toekomstige gezondheidskosten en het zoveel mogelijk voorkomen van vroegtijdige sterfte', schrijft ze in een reactie op het advies.

Strenger dan de WHO

'Mooi dat de Gezondheidsraad adviseert dat de lucht vele malen schoner moet worden dan de Europese wet voorschrijft. Dat is zelfs strenger dan de WHO adviseert. Uit het rapport van de Gezondheidsraad blijkt weer eens dat luchtvervuiling zorgt voor enorm veel ziekte en sterfte. Dit sterkt ons in de strijd voor gezonde lucht', zegt Knol.

Bron: ANP