Steeds meer thuiswonende terminaal zieke patiënten krijgen een middel toegediend om het bewustzijn te verlagen. Op deze manier lijden de patiënten minder in hun laatste levensfase. Het aantal personen dat dit middel kreeg is toegenomen met 5 procent. Dit blijkt uit cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen.

Hun gemiddelde leeftijd bij overlijden was 76 jaar. De sedatie is bedoeld voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, ondraaglijk lijden en naar verwachting binnen een tot twee weken overlijden. De behandeling heeft niet als doel het leven te beëindigen, een nadrukkelijk verschil met euthanasie.

Volgens het CBS overleden er in 2017 zo’n 150.000 mensen. Dat betekent dat bij meer dan één op de vijf sterfgevallen sprake was van palliatieve sedatie in de thuissituatie.

Bron: ANP