Bijna negen op de tien volwassenen vindt dat euthanasie in bepaalde gevallen mogelijk moet zijn. Er is duidelijk minder steun voor het idee om euthanasie mogelijk te maken voor mensen die levensmoe zijn, maar verder lichamelijk gezond. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een enquête.

55 procent vindt dat euthanasie een optie moet worden voor mensen die levensmoe zijn. Bijna een derde vindt het tegendeel.

Wel is een ruime meerderheid voor het idee om euthanasie mogelijk te maken voor mensen met vergevorderde dementie, als zij daar bij vol bewustzijn om hebben gevraagd. Dat geldt ook voor euthanasie voor ongeneeslijk zieke kinderen en mensen met ernstig psychische aandoeningen.

Religie en euthanasie

Religie speelt volgens het CBS een duidelijke rol bij de mening over euthanasie. Van de mensen die geen religieuze of levensbeschouwelijke stroming aanhangen, zegt 98 procent euthanasie in bepaalde omstandigheden goed te keuren. Moslims zijn naar verhouding vaak tegen euthanasie; zo'n vier op de tien vindt euthanasie in geen geval geoorloofd. 

Rechtszaak arts

Ook over de rol van de arts verschillen de meningen. Vier op de tien volwassenen vinden dat een arts een verzoek om euthanasie moet kunnen weigeren. Een even grote groep heeft de tegenovergestelde mening.

Het is regelmatig onderdeel van debat of euthanasie geoorloofd is en, zo ja, in welke gevallen. Eerder dit jaar sprak de rechtbank in Den Haag een voormalig verpleeghuisarts vrij voor moord. Het Openbaar Ministerie had haar aangeklaagd nadat ze euthanasie had toegepast op een diep dementerende patiënte.

Regeringspartij D66 liet in september weten dat deze vaart wil zetten achter een initiatiefvoorstel dat stervenshulp bij voltooid leven mogelijk moet maken. Dat leidde tot irritatie in de coalitie.

Bron: ANP