Een groot deel van de tandartsen die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgelopen september bezocht, voerde gelijk veranderingen door in hun manier van declareren. Begin vorige maand controleerde de NZa bij achttien tandartspraktijken of zij het uitvragen van de medische voorgeschiedenis van patiënten op de juiste manier declareren. Veertien praktijken brachten onterechte kosten in rekening.

Veranderingen doorvoeren

Vier praktijken hadden een goede verklaring voor de afwijking. Acht anderen hadden geen goede verklaring, maar zijn direct zelf aan de slag gegaan om verbeteringen door te voeren. Volgens de NZA is het positief dat deze tandartsen kritisch zijn over hun eigen declaratiegedrag en aanpassingen doen als dit nodig is. De overige zes praktijken hadden geen goede verklaring en toonden verder geen inzet om dit te veranderen. De zorgwaakhond heeft die tandartsen een waarschuwing gegeven en verwacht dat ook zij veranderingen doorvoeren. De NZa zegt toe dit te controleren.

Bron: NZa