Mensen zonder levenspartner zoals alleenstaande ouders en mensen die gescheiden zijn, ervaren het vaakst eenzaamheid. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De cijfers tonen aan dat 65 procent van de Nederlanders niet eenzaam is, maar ervaart de overige 35 procent wel gevoelens van eenzaamheid.

Het zijn volgens het CBS vooral mensen zonder partner die sterk eenzaam zijn; 19 procent van de alleenstaande ouders ervaart sterke gevoelens op dit gebied. Gescheiden mensen lopen het grootste risico als het gaat om gevoelens van eenzaamheid. Het komt bij deze groep drie keer zoveel voor als bij gehuwden, nooit-gehuwden en mensen van wie de partner is overleden.

Verschil tussen sociale en emotionele eenzaamheid

Volgens het CBS kan eenzaamheid op zowel sociaal als emotioneel vlak voorkomen. Bij het eerste heeft iemand behoefte aan meer sociale contacten, terwijl bij het tweede een emotioneel hechte band wordt gemist. Van de 15-plussers ervaart 12 procent sterke sociale eenzaamheid, 8 procent kampt met sterke eenzaamheid op emotioneel gebied.

Voor het onderzoek zijn vragen gesteld aan 3584 mensen (15+). Aan de hand van de antwoorden is een driedeling gemaakt: sterk eenzaam, enigszins eenzaam en niet eenzaam.

Week tegen Eenzaamheid

Koningin Máxima opent donderdagochtend in Enschede de Week tegen Eenzaamheid. Ze doet dat tijdens het Nationaal Eenzaamheid Congres. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid vinden honderden activiteiten plaats waar mensen met een klein sociaal netwerk nieuwe contacten kunnen opdoen en bestaande contacten kunnen versterken.

Bron: ANP