Het online Meldpunt Onbeperkt Stemmen van het College voor de Rechten van de Mens is op twaalf maart geopend. Mensen met een beperking kunnen via de website negatieve of positieve ervaringen delen wat betreft de toegankelijkheid tijdens het stemmen. Alle stemlokalen moeten dit jaar toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking.

Mensen kunnen ervaringen insturen over de verkiezingen van 20 maart en over de Europese verkiezingen op 23 mei. Het meldpunt is geopend tot en met 2 juni 2019. Het College gebruikt de ingekomen berichten om bij de regering aan te dringen op mogelijke verbeteringen.

Voorgaande jaren

Het is de derde keer dat dit meldpunt is geopend. Meldingen van voorgaande verkiezingen gingen over stemhokjes die ontoegankelijk waren met een rolstoel of scootmobiel. Mensen met een visuele beperking gaven ook aan dat ze moeite hadden met het invullen van het stembiljet.

Lees meer: 'Gehandicapte krijgt weinig hulp in stemhokje'

Hulp tijdens het stemmen

Stembureaumedewerkers waren ook niet altijd op de hoogte dat mensen met een lichamelijke of visuele beperking hulp kunnen krijgen in het stemhokje.