Meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld blijven te lang liggen. Dat komt doordat de verantwoordelijke regionale instanties Veilig Thuis te maken hebben met een nieuwe meldcode en met een nieuwe werkwijze, zo blijkt uit gegevens die het Landelijk Netwerk Veilig Thuis verzamelde op verzoek van Trouw.

De stelregel is dat 90 procent van de meldingen binnen vijf dagen wordt beoordeeld op hun ernst. In de laatste drie maanden van vorig jaar werd dat maar bij 7 van de 26 regio's gehaald. De ambitie is ook dat 80 procent van de onderzoeken die volgen op de melding binnen tien weken moet zijn afgerond. Dat lukte maar in vijf regio's.

'Dit is niet wat we willen'

Netwerkvoorzitter Tanno Klijn zegt in Trouw dat 'dit niet is wat we willen'. Maar hij benadrukt dat meldingen van acuut gevaar altijd onmiddellijk worden behandeld. Hij gaat ervan uit dat de toestand binnen een halfjaar zal zijn verbeterd, als iedereen gewend is aan de nieuwe meldcodes en werkwijze.

Veilig Thuis is geen landelijke organisatie, maar een bundeling van regionale instanties die soms zelfstandig zijn en soms zijn ondergebracht bij GGD of jeugdzorg.