Een jaar na de opkomst van de #MeToo-beweging denkt bijna 60 procent van de vrouwen dat het iets heeft opgeleverd. Vooral omdat er nu aandacht is voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mannen daarentegen zijn wat negatiever: vier op de tien denken dat we er iets mee zijn opgeschoten, blijkt uit een peiling van EenVandaag onder ruim 21.000 mensen.

Een deel van de ondervraagde mannen geeft aan dat ze het niet terecht vinden dat hun gedrag nu onder een vergrootglas ligt. Eén op de vijf deelnemers geeft aan dat #MeToo ze heeft aangezet tot nadenken over hun eigen gedrag. 7 procent van de ondervraagde mannen en 4 procent van de vrouwen zeggen dat ze in het afgelopen jaar minimaal één keer hun gedrag hebben aangepast naar aanleiding van de #MeToo-discussie.

Blaming en shaming

Veel mensen zijn al wel '#MeToo-moe': 69 procent zegt dat. De discussie blijft te veel hangen in 'blaming en shaming', zegt een ondervraagde. Op de vraag wie iets moet doen om een blijvende verandering teweeg te brengen, ziet ruim de helft (54 procent) daar geen rol in voor de overheid, een derde (34 procent) wel. Dan zou er bijvoorbeeld een verplichte gedragscode voor bedrijven moeten komen of een voorlichtingscampagne.

Misbruik in Hollywood

De #MeToo-beweging kwam een jaar geleden op na beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van Hollywood-producent Harvey Weinstein. Op sociale media vertelden wereldwijd miljoenen mensen over hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Bron: ANP