Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat er dit jaar een tijdelijk verbod moet komen op de verkoop van vuurwerk. Vanwege het coronavirus heeft de zorg het nu al druk genoeg. Een vuurwerkverbod kan daarom helpen voorkomen dat ziekenhuizen en huisartsenposten overbelast raken door de toestroom van vuurwerkslachtoffers.

Vooral ouderen zijn een voorstander van zo'n verbod, blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3000 mensen.

Ruim driekwart van de mensen boven de 50 jaar (76 procent) staat achter een tijdelijk vuurwerkverbod, terwijl een meerderheid van de mensen onder de 30 (60 procent) juist tegen een verbod is.

Nederland verdeeld over totaalverbod

Over een totaalverbod op de verkoop van vuurwerk is Nederland sterk verdeeld. Ongeveer de helft van de Nederlanders (49 procent) vindt het prima als er nooit meer vuurwerk zou worden verkocht. Maar de andere helft van Nederland (46 procent) wil juist dat vuurwerk nog wel te koop blijft rond de jaarwisseling.

Ook hier is te zien dat vooral ouderen (50+) voorstander zijn van een totaalverbod (57 procent). Bij de jongeren (30-) ligt dat percentage een stuk lager (22 procent).

Bron: ANP MediaWatch / Hart van Nederland