Meer volwassen hebben contact gehad met de huisarts wegens psychische en sociale problemen. Het percentage is tussen 2011 en 2017 toegenomen van 12 naar 18 procent, blijkt uit onderzoek van Nivel.

'Het ziet ernaar uit dat de zorg voor psychische en sociale klachten in de huisartsenpraktijk laagdrempeliger is geworden', zegt het Nivel. De vraag is nog wel of het om nieuwe patiënten gaat die voorheen geen zorg voor psychische problemen ontvingen of om mensen die anders elders zouden zijn behandeld.

Vrouwen vaker dan mannen 

Sinds een wijziging in de regels voor zorg van 2014 moeten patiënten met lichte psychische of sociale problematiek geholpen worden door de huisarts, die weer een beroep kan doen op een zogenoemde Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. Ook het percentage patiënten dat bij zo'n POH-GGZ kwam steeg, van 0,7 naar 4 procent.

Van de patiënten die met psychische en sociale problemen naar de huisarts gaan, is 60 procent vrouw.

Bron: ANP