Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) gaat controleren of behalve de abortusklinieken van CASA ook andere klinieken hebben gesjoemeld met declaraties. Ze wil verder de subsidievoorwaarden aanpassen en bezien of ze het toezicht kan verbeteren. Ze verzekert dat vrouwen die hun zwangerschap willen afbreken niet hoeven te vrezen voor een dichte deur.

Schippers acht ingrijpen noodzakelijk na de misstanden die bij het faillissement van CASA aan het licht kwamen. De grootste keten van abortusklinieken declareerde complete behandelingen waar een patiënt enkel op consult was geweest.

Moeite met extra patiënten

Meerdere abortusklinieken waarschuwden de afgelopen dagen dat ze moeite hebben de extra patiënten op te vangen die niet meer bij CASA terechtkunnen. Ze willen graag zeker weten dat ze nieuw personeel kunnen aantrekken zonder in financiële problemen te komen. Schippers verzekert dat de klinieken de extra verleende zorg hoe dan ook betaald krijgen.

Nieuw personeel

Ze willen graag zeker weten dat ze nieuw personeel kunnen aantrekken zonder in financiële problemen te komen. Schippers belooft dat de klinieken de extra verleende zorg hoe dan ook betaald krijgen. Over andere kosten valt te praten, zegt ze.

Privacy

Het Nederlands Dagblad berichtte eerder dat CASA ook duurdere narcosebehandelingen declareerde dan er werden uitgevoerd. Dat is volgens Schippers niet te controleren, omdat de declaratie dan moet worden vergeleken met het medisch dossier van een patiënt. Ze laat onderzoeken of daarop voortaan toch kan worden toegezien zonder dat de privacy van de patiënt in het gedrang komt.

Bron: ANP