Het aantal gesprekken met de Kindertelefoon is weer gestegen. In 2016 zijn er via de telefoon of via de chat in totaal 242.355 gesprekken geregistreerd. Met bijna 39.000 gesprekken meer dan het jaar daarvoor, is dat een stijging van 19 procent.

Een jaar eerder zag de hulplijn voor kinderen van 8 tot 18 jaar die in moeilijkheden verkeren het aantal telefoontjes ook al flink toenemen, met bijna 23.000. Kinderen belden het vaakst met vragen over pesten, seksualiteit en relaties. Een op de twintig gesprekken gaat over mishandeling.

Geen geld meer van VNG

Vanaf volgend jaar krijgt de Kindertelefoon geen geld meer van de koepel van gemeenten, de VNG, maar moet de hulplijn met iedere gemeente afzonderlijk onderhandelen over betaling voor zijn diensten.

'Kindertelefoon blijft hoe dan ook bestaan'

Volgens staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) hebben de gemeenten beloofd dat de Kindertelefoon hoe dan ook behouden blijft. Hij overlegt nog met alle betrokkenen over hoe dat precies wordt gewaarborgd.

Bron: ANP