Er moet meer kennis en bewustwording komen bij betrokkenen over zelfmoordgedachten bij mensen met autisme, vinden de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en 113 Zelfmoordpreventie.

Mensen met autisme hebben vaker zelfmoordgedachten en een grotere kans door zelfmoord te overlijden dan mensen zonder autisme, stellen de organisaties. Veel bekende algemene risicofactoren voor zelfdoding zijn bij mensen met autisme relatief vaak aanwezig, zoals sociaal isolement, depressies, problemen met communicatie, of gepest worden.

Verhoogd risico

Het verhoogde risico op zelfmoordgedachten bij mensen met autisme wordt pas sinds kort erkend. Aandacht voor suïcidepreventie is er wel, bijvoorbeeld in het Regeerakkoord en de Landelijke agenda suïcidepreventie, ook omtrent homo- en biseksuele mensen. Een relatief groot aantal mensen met autisme behoort ook tot de lhbti-gemeenschap, stelt de NVA.

Wereld Suïcide Preventie Dag

Op 10 september, Wereld Suïcide Preventie Dag, presenteren de organisaties samen een Factsheet Autisme & Suïcidaliteit. Dit informatieblad moet zorgen voor meer kennis en bewustwording bij betrokkenen zoals mensen met autisme zelf, hun naasten, huisartsen, psychologen, psychiaters en begeleiders. Het doel is betere preventie door betere herkenning van de signalen van zelfmoordgedachten bij mensen met autisme.

Heb jij hulp nodig? Neem dan contact op met een deskundige van 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of 0900-0113.

Bron: 113 Zelfmoordpreventie / Nederlandse Vereniging voor Autisme